Pārdaugavas stāsti


Pastāsti, kāda ir Tava Pārdaugava!

Pārdaugava – Rīgas apkaimes Daugavas kreisajā krastā, kas vēstures gaitā piedzīvojušas daudz pārmaiņu, – turpina mainīties un attīstīties dažādos virzienos. Lai saglabātu kaut daļu no Pārdaugavas esošās un kādreizējās savdabības, LU LFMI Latviešu folkloras krātuve aicina ikvienu izstāstīt par savu Pārdaugavu – gan tos, kas šeit auguši un dzīvojuši, gan arī tos, kam Pārdaugava saistās ar atsevišķām vietām un notikumiem, par kuriem būtu vērts uzzināt arī citiem. Mēs aicinām kopā veidot Pārdaugavas pieredžu stāstu krājumu!

Rakstiet par savu Pārdaugavu!

Atzīmējiet vietas kartē!
Pievienojiet fotogrāfijas!

Aptaujā iekļauti uzvedinoši jautājumi, taču aicinām rakstīt par jebkādu pieredzi Pārdaugavā, kas saistās ar personīgām atmiņām, maņām un izmaiņām.

Pārdaugavas stāsti tiks glabāti Latviešu folkloras krātuvē un būs pieejami digitālajā arhīvā garamantas.lv.Šī iniciatīva tiek īstenota projektā “Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums” (lzp-2020/1-0096).

Aizpildīt anketu